The Student Scientific Conference on Cancer Research, Brno 2011

Studentská vědecká konference věnovaná výzkum rakoviny proběhla ve dnech 7. a 8. 4. 2011 v přednáškovém sále Kanceláře ombudsmana v Brně. Konference se ve dvou dnech zúčastnilo více než 160 účastníků. V příjemné a uvolněné atmosféře zaznělo 34 prezentací a 29 posterových sdělení.Více informací můžete nalézt zde.

Události

Biomania tiskne u CtrlP

Sponzoři a partneři