Biotechnologie - Mýty a legendy

Sponzoři akce

Partneři

I letos pořádá Biomania a Masarykova univerzita v rámci studentské vědecké konference blok přednášek určených široké veřejnosti, studentům středních škol a gymnázií a vysokoškolským studentům všech oborů. Na rozdíl od konference celá tato akce proběhne v českém jazyce a je volně přístupná.

Opět zůstaneme věrni tématu dvou konferenčních dnů a ve čtvrtek 12. dubna od 16:30 se budeme snažit přítomné publikum populárně naučnou formou seznámit s problematikou moderních biotechnologií a jejich uplatněním v dlouhodobě udržitelném rozvoji.

European Federation of Biotechnology definovala již v roce 1989 biotechnologie jako "Integrace přírodních věd a inženýrství za účelem využití organismů, buněk nebo biomolekul k produkci nebo službám." Málokterý laik si však pod touto poněkud vágní definicí dokáže představit něco konkrétního. Přitom biotechnologie jsou dnes dynamicky se rozvíjejícím oborem, jehož výstupy zasahují do řady oblastí lidského života. Pakliže se o druhé polovině 20. století mluvilo jako o věku IT technologií, pak 21. století se možná jednou bude přezdívat století biotechnologií. I proto chceme brněnskou veřejnost informovat o tom, co to vlastně biotechnologie jsou a k čemu jsou nám prospěšné.

Vysokou kvalitu přednášek zajistí pět renomovaných českých odborníků. Po bloku pěti maximálně půhodinových příspěvků bude následovat moderovaná diskuse s publikem. Návštěvníkům budou zdarma poskytnuty informační materiály a letáky se stručným programem.

Datum a místo konání

↑ Nahoru
 • 12. 4. 2011, od 16:30
 • Přednáškový sál Kanceláře ombudsmana, Údolní 39 – Brno, Česká republika

Vstupné

↑ Nahoru

ZDARMA
Vstup omezen pouze kapacitou prostor konání přednášek. Doporučujeme proto návštěvníkům včasný příchod.
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout při vysoké návštěvě vstup dalším posluchačům z důvodu zachování komfortu dříve příchozích.

Program

↑ Nahoru
 • 16:45 - 17:00 Jihomoravské inovační centrum a podpora biotechnologií na Jižní Moravě
  Mgr. Zdeněk Ručka
  Stručné představení Jihomoravského inovačního centra (JIC) - kdo jsme a co děláme. Jaký je současný stav rozvoje biotechnologií na Jižní Moravě. Jaké překážky brání tomuto odvětví v dalším rozvoji a jaké jsou naopak impulsy, které mohou rozvoj biotechnologií v regionu stimulovat. Co pro podporu biotechnologií dělá JIC. Pozvánka na 11. ročník největší biotechnologické konference ve Střední Evropě - BioForum 2012.
 • 17:00 - 17:30 Biotechnologie živočichů a lidské zdraví
  prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
  Biotechnologie si našly cestu nejen do zemědělství ale i do nejrůznějších biomedicínských oborů. Geneticky modifikovaní živočichové představují obrovský potenciál pro boj s lidskými chorobami. Slouží jako modelové organismy pro výzkum a vývoj léčby. Využívají se jako producenti důležitých léků. Jsou příslibem pro záchranu zdraví a lidských životů prostřednictvím xenotransplantací. Geneticky modifikovaná hospodářská zvířata přispějí ke zkvalitnění lidské výživy. Cílené zásahy do dědičné informace členovců přenášejících infekční onemocnění by mohly být účinnou zbraní proti chorobám, jako je malárie nebo horečka dengue.
 • 17:30 - 18:00 Zemědělská biotechnologie v EU, ve světě a v ČR, perspektivy a problémy.
  RNDr. Marin Velčev
  Zatímco ve světě pokračuje růst plochy, kde se pěstují biotechnologické (GM) plodiny neustále od roku 1996 a dosáhl více jak 160 miliónů hektarů v roce 2011, v Evropské Unii dochází k naprosté stagnaci, dokonce k aktivnímu odmítání GM plodin.
  Evropa je však, paradoxně, největším světovým importérem GM plodin a přitom sama pěstuje jen asi 110.000 ha Bt kukuřice a pár stovek hektarů GM brambory Amflora, což jsou jediné dvě plodiny povolené v EU pro velkoplošné pěstování.
  Bohužel, díky malému zájmu v zemích EU dochází k odlivu firem a kapitálu. Německá společnost BASF ukončila všechny biotechnologické aktivity v Evropě a přenesla je do USA. Ostatní firmy, včetně firmy Monsanto se orientují převážně na konvenční osiva a s dalším vývojem GM plodin v Evropě nepočítají. To podkopává konkurenceschopnost Evropy a zvyšuje její závislost na dovozu zemědělských komodit (povětšinou GM). Evropští farmáři přicházejí o možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi a bude velmi zajímavé pozorovat, jak obstojí Evropská snaha o „ekologizaci“ zemědělství v konkurenci se světovými zemědělskými mocnostmi.
 • 18:00 - 18:10 Pauza
 • 18:10 - 18:40 Trofim Denisovič, HGT a moderní rostlinné biotechnologie
  prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
  „..Vegetativní kříženci jsou přesvědčivým důkazem správnosti mičurinského chápání dědičnosti. Zároveň jsou nezdolatelnou překážkou pro theorii mendelistů-morganistů. Je jasné, že roub a podnož si nemohly vyměňovat chromosomy v jádrech svých buněk a přece přecházely dědičné vlastnosti z roubu do podnože a opačně…“ (Lysenko, T.D. 1948). Je to opravdu tak ? Je to opravdu jasné i současné vědě ? Je takový vegetativní tok „ dědičných vlastností“ mezi rostlinnými druhy jen čirá fikce nebo realita? Jsou moderní techniky „umělého“ Horizontal Gene Transfer a jejich biotechnologické aplikace furiantským prohřeškem vědců proti Přírodě nebo jen alternativou jejího přirozeného chování? Co na to říkají i současní brněnští vědci, teoretici i praktici ?
 • 18:40 - 19:10 "Green chemistry" a biokatalýza = technologie pro budoucnost
  RNDr. Pavel Kyslík, CSc.
  Unikátní vlastnosti enzymů jsou využívány v procesech pro výrobu chemických látek s vysokou čistotou . Ve srovnání s klasickými metodami organické syntézy vykazují enzymatické reakce výrazně vyšší specifitu a selektivitu za současného snížení materiálové a energetické náročnosti i tvorby životnímu prostředí škodlivých odpadů. Enzymy katalyzované reakce probíhají v mírných podmínkách a v optimálním případě není zapotřebí použít toxických rozpouštědel. Jako biokatalyzátory mohou být využity celé buňky mikroorganismů i izolované nebo stabilizované enzymy. Mezi průmyslová odvětví, v nichž dochází v současnosti k výraznému posunu od chemie k biokatalýze, patří farmaceutická výroba. Jako příklady výroby aktivních farmaceutických látek biokatalýzou budou uvedeny biotransformace přírodních látek beta-laktamů stabilizovanými mikrobiálními enzymy a biotransformace xenobiotik metabolizujícími mikroorganismy.
 • 19:10 - 19:50 Moderovaná diskuse s přednášejícími

Mediální partneři