Genetická konference GSGM 2011

Registrace účastníků

Registrace ukončena 30. 6. 2011 z důvodů vyčerpání kapacity prostor konání konference. Děkujeme za pochopení.

Sponzoři konference

Genetická společnost Gregora Mendela uspořádá ve dnech 14.–16. září tohoto roku v krásném prostředí lednického areálu genetickou konferenci, na jejímž programu budou přednášky významných českých a slovenských odborníků tématicky zaměřené na aktuální problematiku v rychle se rozvíjejících oblastech genetiky a molekulární biologie. Součástí konference bude kromě zvaných přednášek i sekce plakátových sdělení, na níž mohou prezentovat své příspěvky pracovníci zabývající se výzkumem v různých oblastech genetiky. Konference je určena všem zájemcům bez ohledu na členství v GSGM, přičemž snahou organizačního výboru je zpřístupnit konferenci zejména mladším a začínajícím vědeckým pracovníkům, pro něž především je určena sekce plakátových sdělení.

Důležité termíny a informace

↑ Nahoru
 • Datum konání konference: 14.–16. 9. 2011
 • Ukončení registrace: Registrace byla z kapacitních důvodů ukončena
 • Konferenční poplatek 900 Kč student / 1400 Kč ostatní. Nutné uhradit do 1. 9. 2011.

Organizátor

↑ Nahoru

Genetická společnost Gregora Mendela

 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
 • prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
 • RNDr. Marie Vojtíšková, CSc.

Biomania – sdružení studentů přírodovědecké a lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 • Mgr. Marián Hlavna
 • Mgr. Olga Krupková
 • Mgr. Pavel Reichman
 • Mgr. Jan Škoda

Program

↑ Nahoru

Středa 14. září 2011

 • 13:00–16:00 Registrace
 • 16:00–16:45 Ubytování
 • 16:45–17:00 Slavnostní zahájení
 • 17:00–17:45 Přednáška výherce ceny GSGM
 • 17:45–18:00 Přednáška sponzora – Bio-Consult Laboratories – Novinky QIAGEN
 • 18:00–19:00 Večeře
 • 19:00–20:00 Fakultativní výlet (Zámecké zahrady)

Čtvrtek 15. září 2011

 • 7:30–9:00 Snídaně
 • 9:00–9:45 prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. – Mutace p53 – krok na cestě k rakovině
 • 9:45–10:30 RNDr. Miroslav Piršel, CSc. – Oprava DNA a jej úloha v onkogenéze
 • 10:30–11:00 Přestávka na kávu
 • 11:00–11:45 Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. – Úloha proteinů vázaných na chromatin při DNA reparaci
 • 11:45–12:00 Přednáška sponzora – Roche – Prvni rok sekvenace s GS Junior v Čechách a na Moravě
 • 12:00–13:00 Oběd
 • 13:00–13:45 MUDr. Věra Hořínová – Genetická diagnostika v lékařské praxi
 • 13:45–14:30 doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. – Budeme se množit kmenovými buňkami?
 • 14:30–15:00 Přestávka na kávu
 • 15:00–15:45 RNDr. Martin Pospíšek, PhD. – Překvapivé role translačních iniciačních faktorů z rodiny 4E v regulaci eukaryontní genové exprese
 • 15:45–16:00 Přednáška sponzora – GeneTiCA – Eco – personální realTime PCR systém
 • 16:00–17:00 Posterová sekce 1
 • 17:00–18:00 Doprovodný program – Promítání květin (RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.)
 • 18:00–19:00 Valné shromáždění GSGM
 • 19:00–22:00 Společenský večer – Občerstvení formou rautu

Pátek 16. září 2011

 • 7:30–9:00 Snídaně
 • 9:00–9:45 doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. – Skákající geny – parazité nebo pomocníci?
 • 9:45–10:30 prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. – Evolučné kutilstvo na koncoch chromozómov
 • 10:30–11:30 Posterová sekce 2
 • 11:30–12:15 prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. – Prečo si organely zachovávajú svoje genómy?
 • 12:15–13:00 prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Epigenetika a sexualita
 • 13:00–13:15 Uzavření konference, vyhlášení nejlepšího posteru
 • 13:15–14:15 Oběd
 • 14:15–15:45 Exkurze – MENDELEUM – Genetické pracoviště Zahradnické fakulty v Lednici pod vedením prof. RNDr. Miroslava Pidry, CSc.

Registrovaní účastníci

↑ Nahoru

Registrovat se můžete zde

 • Baloun Jiří, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Baryal Atal, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Bayerová Zuzana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Bártová Eva, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Benešík Martin, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Beránková Kristina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Bosák Juraj, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Bozsaky Eva, Children's Cancer Research Institute, St.Anna kinderkrebsforschung, Vienna, Austria
 • Braná Martina, Univerzita Konštantína Filizofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika
 • Bruňáková Katarína, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika
 • Cetkovská Kateřina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Civanová Kristina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Cvanová Michaela, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Čellárová Eva, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika
 • Červeň Jiří, Ostravská Univerzita v Ostravě, Česká Republika
 • Doleželová Pavlína, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Dašková Adéla,Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
 • David Marek, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Doškař Jiří, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Drobník Jaroslav, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Galová Eliška, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Hampl Aleš, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Haškovec Cedrik, ÚHKT, Praha, Česká republika
 • Hlavna Marián, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Hlavínová Lucie, IKEM, Praha, Česká republika
 • Holá Dana, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Chalupová Pavla, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Chlapek Petr, Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika
 • Jelínek Michal, Mendelova univerzita, Lednice, Česká republika
 • Kaplanová Kateřina, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Kasarda Radovan, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovenská republika
 • Kejnovský Eduard, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Kleknerová Nikola, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovenská republika
 • Knoll Aleš, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Kočová Marie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Košuthová Hedviga, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika
 • Krajčovič Juraj, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Krajčovičová Vladimíra, Univerzita Konštantína Filizofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika
 • Králová Tereza, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Kratochvílová Lucie, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Krupková Olga, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Kubát Zdeněk, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Kuglík Petr, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Lízal Pavel, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Mašlaňová Ivana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Micenková Lenka, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Michalová Monika, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Musilová Jana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Musilová Milena, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Navrkalová Veronika, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Nevrtalová Eva, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Oralová Veronika, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Pantůček Roman, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Pavelková Michaela, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Pečinka Petr, Ostravská Univerzita v Ostravě, Česká Republika
 • Pekarčíková Lucie, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Petrboková Radka, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Pětrošová Helena, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Pidra Miroslav, Mendelova univerzita, Lednice, Česká republika
 • Piršel Miroslav, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
 • Pleceníková Andrea, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Pospíšek Martin, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Relichová Jiřina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Rothová Olga, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Rybková Zuzana, Ostravská Univerzita v Ostravě, Česká Republika
 • Růžičková Vladislava, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Řepková Jana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Seňková Jana, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Sevcovicova Andrea, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Sezimová Hana, Ostravská Univerzita v Ostravě, Česká Republika
 • Simandlová Jana, Masarykova Univerzia, Brno, Česká Republika
 • Slaninová Miroslava, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Soldánová Martina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Stratilová Mária, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Šebejová Ludmila, Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika
 • Šeda Ondřej, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Škoda Jan, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Šlancarová Veronika, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Šmarda Jan, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Šmardová Jana, FN Brno, Brno, Česká republika
 • Španková Jana, Univerzita Konštantína Filizofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika
 • Šteflová Pavlína, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Šubová Danka, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • Tomáška Ľubomír, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Trojan Václav, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Urban Tomáš, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Varga Marian, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Vlachová Miluše, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
 • Vojtíšková Marie, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Vranová Vladimíra, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Vykoukal Martin, JPN Consulting, Brno, Česká republika
 • Vykoukalová Zuzana, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Vyskot Boris, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 • Weisz Filip, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i, Liběchov, Česká republika
 • Zadražil Stanislav, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Zábojníková Jana, Univerzita Konštantína Filizofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika
 • Ždánská Jana, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika

Konferenční poplatek

↑ Nahoru

Konferenční poplatek ve výši 900 Kč student / 1400 Kč ostatní je nutno uhradit bankovním převodem nejpozději do 1. 9. 2011 (Zvaní řečníci konferenční poplatek neplatí). Veškeré bankovní údaje potřebné pro provední platby Vám budou zaslány na e-mail uvedený při registraci. Účastníci ze zahraničí mohou při registraci zvolit platbu až v místě konání konference.

Bankovní spojení pro platbu konferenčního poplatku

 • Částka: dle registračního e-mailu
 • Variabilní symbol: dle registračního e-mailu
 • Konstantní symbol: 909
 • Číslo účtu/kód banky: 4813838036/5500
 • Banka: Raiffeisenbank
 • IBAN: CZ5955000000004813838036
 • SWIFT CODE: RZBC CZ PP
 • Režim platby ze zahraničí: OUR
 • Adresa banky: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
 • Adresa majitele účtu: Bořetická 11, 628 00 Brno

Ubytování si účastníci hradí sami.

Instrukce pro prezentující

↑ Nahoru

Abstrakt

 • Abstrakt je nutné připravit k prezentaci i k posteru a odeslat nejpozději do 14. 7. 2011 na adresu: pavel.reichman@biomania.cz.
 • Název abstraktu je shodný s názvem prezentace nebo posteru.
 • Abstrakt musí mít formu uvedenou níže.

Forma abstraktu:

Abstrakt musí být připraven v češtině (případně slovenštině), bez jakýchkoliv grafických úprav a formátování (s výjimkou italiky pro latinské názvy druhů).

Počet slov v abstraktu k posteru (včetně nadpisu, jmen a adres autorů) nesmí přesáhnout 300 slov, minimální rozsah abstraktu činí 150 slov. Abstrakty delší než 300 slov budou zamítnuty bez vyhodnocení odbornou komisí.

Rozsah abstraktu k prezentaci (včetně nadpisu, jmen a adres autorů) je omezen na 600 slov.

Snažte se vyhnout užívání citací v textu, případně je uvádějte ve zkrácené podobě (příklad: Jing et al., 2009). Obrázky či grafy lze použít pouze výjimečně, jejich rozměr bude upraven na plochu odpovídající textu splňující limit počtu slov.

V případě více autorů uvádějte jejich jména v pořadí, v jakém se podíleli na prezentované práci. Prezentujícího autora práce označte hvězdičkou (*) za jménem. Uveďte oficiální název pracoviště, na kterém práce vznikla. Jsou-li autoři či školitelé z více pracovišť, uveďte za jménem autora číslo v horním indexu (1), odpovídající danému pracovišti.

Po ukončení přijímání abstraktů již nebude možné ve Vašem abstraktu provádět žádné změny, věnujte proto prosím dostatečnou pozornost kontrole textu. To zahrnuje i změny ve jménech či pořadí autorů i změny jejich afiliací. Abstrakt je třeba předat v elektronické formě e-mailem na pavel.reichman@biomania.cz ve formátu doc, docx či rtf do 14. 7. 2011.

1) Prezentace

 • K prezentaci je nutné připravit abstrakt.
 • Na prezentaci je vyhrazeno 40 minut, včetně prostoru pro diskuzi.
 • Prezentace musí být spustitelná v programu PowerPoint, doporučujeme mít připravenou záložní verzi ve formátu pdf.
 • Data jsou přijímána na, CD nebo flash disku. Prezentační technika bude vybavena operačním systémem Windows™, Microsoft Office 2007 a Adobe Acrobat Reader.

2) Poster

 • K posteru je nutné připravit abstrakt.
 • Rozměry: Preferujeme formát A0 (841 x 1189 mm). Plocha, která bude pro autory k dispozici, je 1 m šířka x 1,5 m výška.
 • Postery budou instalovat přednášející osobně, nejpozději 30 minut před začátkem posterové sekce. Nezbytné technické potřeby pro pověšení posteru i výpomoc budou na místě zajištěny.
 • Postery bude možné vystavovat po celou dobu konání konference, v programu konference bude vyhrazena posterová sekce, kdy se autoři osobně dostaví ke svým posterům.

Doporučené ubytování

↑ Nahoru

Zámecký hotel Lednice

http://www.hotellednice.cz/hp.php
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích (možná přistýlka). Sleva pro účastníky Genetické konference 640-720 Kč/noc/osoba včetně snídaně (bude upřesněno podle počtu ubytovaných).

Penzion Jordán

http://www.pensionjordan.cz/
Ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových pokojích a čtyř–pětilůžkových apartmánech. Sleva pro účastníky konference 400 Kč/noc/os bez snídaně nebo 500 Kč/noc/os se snídaní.

Turistické informace a památky v okolí

↑ Nahoru

Lednice

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán Lednicko-valtický areál v roce 1996.

Lednice - památky

Hlavní zásluhu na dnešní kráse Lednice i celého Lednicko-valtického areálu má rod Liechtensteinů, který do Lednice přišel už ve 13. století. Většina památek, které Lednici proslavily, pochází z doby relativně nedávné. Na území místní části Nejdek se ale nachází jedna mnohem starší památka - zbytky velkomoravského hradiště z 9.–12. století.

Nejznámějším turistickým magnetem je romantický lednický zámek s unikátním skleníkem a s anglickým a francouzským parkem. Zámek, který Liechtensteinům sloužil jako letní sídlo (zimní bylo ve Valticích), spolu s parkem každoročně navštíví na 300 tisíc návštěvníků.

Park, který je veřejnosti přístupný už přes 200 let, dotváří množství tzv. saletů – romantických staveb, často impozantních rozměrů. Minaret se stal stejně známým symbolem Lednice jako zdejší zámek. Kromě minaretu lze v okolí zámku spatřit také římský akvadukt, orientální vodárnu, klasicistní Lovecký zámeček, umělou zříceninu Janohradu (patří už k sousednímu Podívínu, stejně jako Obelisk). Nezvyklý úhel pohledu na park a jeho památky nabízí projížďka po Zámecké Dyji. (zdroj: www.slovácko.cz)

Lednice - příroda

Lednice, která leží v těsné blízkosti řeky Dyje, se může pochlubit překrásnou přírodou. Najdete tady Lednické rybníky, které se staly důležitým hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva. Součástí stejnojmenné národní přírodní rezervace je i Zámecký rybník v sousedství lednického zámku. Okolí zámku bylo na počátku 19. století přebudováno v rozsáhlý anglický park, který je příkladem citlivého přístupu k přírodě. V parku najdete kromě domácích dřevin i bohatou sbírku cizokrajných dřevin. Parkově upravené jsou i břehy Lednických rybníků a krajinářský význam má také Bezručova alej, spojující Lednici s Valticemi.

K dalším unikátům patří národní přírodní památka Pastvisko. Tento mokřad je význačným hnízdištěm vodního ptactva, především hus, kachen a chřástalů. Květné jezero, které najdete na druhém břehu Dyje, představuje dnes již vzácný příklad typické podyjské tůně.

Krásy Lednice a jejího okolí, které byly v roce 1996 zapsány na seznam objektů Světového kulturního dědictví, můžete poznávat na dvou naučných stezkách, a mnoha trasách vhodných pro pěší, cyklisty i pro jízdu na koni. (zdroj: www.slovácko.cz)

Víno a vinařství Lednicko-valtického areálu

Lednicko-valtický areál spadá do Mikulovské vinařské oblasti. Ve Valticích sídlí od roku 1873 Střední vinařská škola, která je tak nejstarší na našem území. Vzhledem k tomu, že Valticko patřilo až do roku 1920 Dolnímu Rakousku, je valtická škola zároveň i nejstarší vinařskou školou této spolkové země. Lednická zahradnická fakulta zemědělské univerzity vychovává vysokoškolské odborníky v oblasti pěstování a zpracování hroznů. Ve sklepení zámku ve Valticích sídlí Národní vinařské centrum a Salon vín České republiky, který shromažďuje sto nejlepších vín z celé země.

Po zajímavostech vinařství Valtic a okolí vás provede vinařská naučná stezka, kdežto Mikulovská vinařská cyklostezka vás zavede také do Hlohovce a Lednice.

Ze zajímavých vinařský akcí se zde konají březnový Valtický vinný košt, květnové Valtické vinné trhy s mezinárodní účastí, říjnové vinobraní ve Valticích nebo Svatomartinské slavnosti mladého vína, která ve Valticích probíhají v listopadu. (zdroj: www.slovácko.cz)


Mediální partneři