Studentská vědecká konference pro studenty pracující s geneticky modifikovanými organismy (GMO)

Registrace účastníků

Registrace ukončena 16. 3. 2010 z důvodů vyčerpání kapacity prostor konání konference. Děkujeme za pochopení.

Partneři konference

Sponzoři konference

Podpora

SVK je spolufinancována grantem na podporu studentských projektů na MU číslo MUNI/B/0978/2009

Studentská vědecká konference (SVK) se uskuteční 8. a 9. 4. 2010 v Brně a je určena studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů, kteří se při své práci v laboratoři setkávají s geneticky modifikovaným materiálem. Témata vlastních příspěvků nejsou jinak omezena. Aktivní účastnící budou mít možnost prezentovat výsledky svých projektů a vyzkoušet si své prezentační schopnosti v příjemné neformální atmosféře studentského setkání. Příspěvky budou rozděleny do sekcí, v rámci kterých bude probíhat soutěž o nejlepší prezentaci a také poster. Preferovaným jazykem konference ja angličtina, lze však přednášet i v češtině či slovenštině (především pro studenty bakalářského a magisterského studia). Souběžně se SVK bude probíhat i cyklus přednášek a diskusí pro širokou veřejnost "GMO-mýty a legendy" s cílem přiblížit veřejnosti GM organizmy populárně naučnou formou. Přednášejícími budou odborníci na danou problematiku z ČR i SR. Srdečně Vás na tuto akci zveme.

Důležité termíny a aktuality

↑ Nahoru
 • Datum konání SVK: 8. a 9.4. 2010
 • Pro velký zájem byla 16. 3. 2010 z důvodů vyčerpání kapacity prostorů konání konference ukončena registrace účastníků. Děkujeme za pochopení.
 • Abstrakty přednášek a posterů je možno zasílat do 10. 3. 2010 na adresu olga.krupkova@biomania.cz
 • Konferenční poplatek (300/450 CZK) je nutno uhradit bankovním převodem nejpozději do 31. 3. 2010. Účastníci ze zahraničí mohou polatek zaplatit na místě.
 • Ubytování doporučujeme zarezervovat do 12. 3. 2010

Vědecký výbor

↑ Nahoru
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  předseda vědeckého výboru
  Vedoucí Laboratoře molekulární diagnostiky mikroorganismů, ÚEB, PřF MU
 • prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc.
  přednosta Ústavu genetiky FVL na VFU Brno
 • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
  Vedoucí Laboratoře vývojové genetiky rostlin, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
 • doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
  Vedoucí Laboratoře nádorové biologie a genetiky, ÚEB, PřF MU

Organizační výbor

↑ Nahoru
 • Bc. Olga Krupková
  předsedkyně organizačního výboru
  email: olga.krupkova@biomania.cz
  tel: +420 602 767 656
 • Mgr. Pavel Dvořák
  email: pavel.dvorak@biomania.cz
  tel: +420 602 377 908
 • Mgr. Jan Škoda
 • Bc. Pavel Reichman
 • Mgr. Marian Hlavna
 • Mgr. Martin Benešík
 • Bc. Jakub Rusek

Místo konání

↑ Nahoru

Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a - Brno, Česká republika.

Orientační mapa s dopravní obslužností

Program

↑ Nahoru

Program "GMO - Mýty a legendy" naleznete zde

Thursday 8th April 2010

 • 8:00 Registration
 • 9:00–9:20 Opening of the conference
 • 9:20-11:10 Session I. - GM Microorganisms and Biotechnology
  • 9:20–9:50 Keynote Lecture - Jiří Damborský
  • 9:50-10:10 Ivana Drienovská - Characterization of novel haloalkane dehalogenase DhcA from extremophilic microorganism Hahella chejuensis KCTC 2396
  • 10:10-10:30 Juraj Bosák - Playing with OmpA: identification of colicin-recognizing epitope of OmpA receptor
  • 10:30-10:50 Moataz A.M. Mostafa - The toxicity of novel Bacillus thuringiensis Cry toxins on beetles
  • 10:50-11:10 Hana Vrbová - Influences of Optical Fiber Element Geometry and Active Layer on Sensitivity of Whole-Cell Optical Fiber Biosensor
 • 11:10–11:30 Coffee break
 • 11:30–13:00 Session II. - GM in Plant Research
  • 11:30-12:00 Keynote Lecture - Vilém Reinöhl
  • 12:00-12:20 Eva Miklánková - Transgenic plants as a tool for plant hormone function research
  • 12:20-12:40 Vojtěch Didi - Identification of expression patterns of AHP genes in Arabidopsis thaliana
  • 12:40-13:00 Eva Truhlářová - The evaluation of agronomically significant traits and characteristics of genetically modified and unmodified maize
  • 13:00-13:20 Miroslav Srba - Methods of biometric characterization of transgenic tobacco cell lines in respect of natural BY-2 variability
 • 13:20-14.25 Lunchtime
 • 14:25-15.50 Session II. – GM in Plant Research
  • 14:25-14:50 Keynote Lecture - Hany Mohamed Hussein - Presence of Cry3Aa in potato leaves consumed by Spodoptera littoralis caterpillars enhances propagation of Steinernema feltiae in this host
  • 14:50-15:10 Zdeňka Svobodová - Impact of gm maize MON 88017 on the non target species of Invertebrates
  • 15:10-15:30 Martina Nováková - Preparation and study of transgenic tobacco plants with bacterial genes for dioxygenases applicable in phytoremediation
  • 15:30-15:50 Jitka Najmanová - Cloning of fungal gsh1 and gsh2 genes into N. tabacum and L. usitatissimum
 • 16:00–19:30 GMO - myths and legends
 • 20:00–23:30 GMO party

Friday 9th April 2010

 • 8:00-9:10 Doors Open day in University Campus Bohunice
 • 9:10–10:30 Session II. – GM in Plant Research
  • 9:10–9:30 Keynote Lecture – Vladimír Ostrý – Scientific Committee for GM Food and Feed: Advisory body of the Ministry of Agriculture
  • 9:30-9:50 Katarina Kuricová - Identification, subcloning and sequence analysis of Brassica napus genomic DNA coding for potential receptors of the plant hormone cytokinin
  • 9:50-10:10 Martin Jopčík - Isolation of the tissue specific promoters involved in sexual reproduction of the plants
  • 10:10-10:30 Jan Bartoš - Identification of factors regulating AHK4 expression in Arabidopsis
 • 10:30–10:50 Coffee break - Company presentation (CHEMOS – Jiří Brzobohatý)
 • 10:50–12:20 Session III. - GM in Animal and Medicine Research
  • 10:50-11:20 Keynote Lecture - Aleš Hampl
  • 11:20-11:40 Kateřina Cetkovská - Function analysis of two newly identified Mdm2-interacting proteins in cellular stress response pathways
  • 11:40-12:00 Darya Orlova - Study on chromatin dynamics in living cells by the use of confocal microscopy and FRAP technique
  • 12:00-12:20 Soňa Legartová - Nuclear topography of the 1q21 genomic region and Mcl-1 protein levels associated with pathophysiology of multiple myeloma
 • 12:20-13:20 Poster session & Coffee break
 • 13:20–14:25 Lunchtime
 • 14:25–15:25 Session III. – GM in Animal and Medicine Research
  • 14:25-14:45 Eva Tvrdá - Histological analysis of testicular tissue in transgenic rabbits
  • 14:45-15:05 Radka Uhlířová - SUV39h- and A-type lamin-dependent telomere nuclear rearrangement
  • 15:05–15:25 Pavlína Doleželová - Insight into the structural and functional differences of Mdm2 and MdmX RING finger domains
 • 15:25-15:30 Evaluation
 • 15:30-15:50 Conference closing - best student presentation/poster awards
 • 16:00-19:00 GMO - myths and legends

Registrovaní účastníci

↑ Nahoru

Registrace zahájena 8. 1. 2010. Registrace ukončena 16. 3. 2010 z důvodů vyčerpání kapacity prostor konání konference.

Aktivní účast

 • Baláži Andrej, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovenská republika
 • Bartoš Jan, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Benešík Martin, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Beníšek Martin, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Bosák Juraj, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Cetkovská Kateřina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Didi Vojtěch, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Doleželová Pavlína, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Drienovská Ivana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Dvořák Pavel, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Fišer Jan, VŠCHT, Praha, Česká republika
 • Horynová Milada, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
 • Jálová Veronika, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Jopčík Martin, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovenská republika
 • Kováčová Viera, Vysoké učení technické, FCH, Brno, Česká republika
 • Křupka Michal, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
 • Kuricová Katarína, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Kurzawová Veronika, VŠCHT, Praha, Česká republika
 • Legartová Soňa, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Macíková Petra, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Miklánková Eva, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Mostafa Moataz, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika
 • Najmanová Jitka, VŠCHT, Praha, Česká republika
 • Nováková Martina, VŠCHT, Praha, Česká republika
 • Orlova Darya, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Pičmanová Martina, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Sárazová Marie, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Slamečka Jaroslav, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovenská republika
 • Srba Miroslav, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Svobodová Zdeňka, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika
 • Šolcová Katarzyna, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Trbolová Ladislava, VŠCHT, Praha, Česká republika
 • Truhlářová Eva, MZLU, Brno, Česká republika
 • Tvrdá Eva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovenská republika
 • Uhlířová Radka, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Vašíček Jaromír, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovenská republika
 • Vrbová Hana, ČVUT, Praha, Česká republika
 • Zachová Kateřina, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Pasivní účast

 • Adamcová Kristýna, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Baryal Atal, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Bendová Karolína, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Černá Dominika, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Čerychová Radka, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Dosoudilová Šárka, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Duchoslav Miloš, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Hankeová Tereza, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Hanzelková Zuzana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Hilgert Alois, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Hubená Emilie, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Chrást Lukáš, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Chrenek Peter, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovenská republika
 • Jacko Martin, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Jakubcová Simona, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Jakubec Martin, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Jančeková Blanka, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Kiššová Miroslava, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Křížová Eva, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Kubešová Blanka, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Langerová Hana, VFU, Brno, Česká republika
 • Lišková Veronika, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
 • Londýn Miroslav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Marková Hana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Mastná Zdeňka, MZLU, Brno, Česká republika
 • Matonohová Martina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Mayerová Veronika, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Mádrová Hana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Mikulášová Aneta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Musilová Jana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Neveselá Kateřina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Paďourová Stanislava, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Pernicová Zuzana, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Placa Matteo, Università degli Studi di Parma, Parma, Itálie
 • Plucnara Medard, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Prát Tomáš, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Sittová Martina, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Semaneková Viera, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Skender Belma, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Slámová Iva, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Staňková Kateřina, VFU, Brno, Česká republika
 • Šána Jiří, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Šedrlová Aneta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Šrámek Martin, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Šteflová Pavlína, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Taxova Martina, Kanadské velvyslanectví, Praha, Kanada
 • Tyč Dimitrij, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Varga Marian, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Valnohová Barbora, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Vychodilová Zdenka, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Zelený Jaroslav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Zigáčková Dagmar, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Zrnová Eva, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Konferenční poplatek

↑ Nahoru

Aktivní (prezentace/poster) i pasivní účastníci konference mají možnost volby z nasledujících 2 typů konferenčních poplatků:
I. 300 Kč – poplatek zahrnuje: konferenční materiály a občerstvení během konference. Nezahrnuje vstupenku na GMO party.
II. 450 Kč – poplatek zahrnuje: konferenční materiály, občerstvení během konference a vstup na GMO party (8. 4. 2010).

Ubytování a stravu si účastníci zajišťují a hradí sami.

Poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nejpozději do 31. 3. 2010. Veškeré bankovní údaje potřebné pro provední platby Vám budou zaslány na e-mail uvedený při registraci. Účastníci ze zahraničí mohou při registraci zvolit platbu až v místě konání konference.

Sborník

↑ Nahoru

Výstupem konference bude konferenční sborník s ISBN, který bude vytištěn v nakladatelství MU. Pro umístění Vašeho abstraktu do sborníku prosím respektujte termín jeho dodání. Abstrakt musí mít předepsanou formu (viz instrukce pro prezentující).

Instrukce pro prezentující

↑ Nahoru

Abstrakt

 • Abstrakt je nutné připravit k prezentaci i k posteru a odeslat nejpozději do 10. 3. 2010. na adresu olga.krupkova@biomania.cz
 • Název abstraktu je shodný s názvem prezentace nebo posteru.
 • Abstrakt musí mít formu uvedenou níže.

Forma abstraktu:
Abstrakt musí být sepsán v anglickém jazyce. Počet slov v abstraktu (včetně nadpisu, jmen a adres autorů) nesmí přesáhnout 300 slov, minimální rozsah abstraktu činí 150 slov. Uvádějte jména autorů v pořadí, v jakém se podíleli na prezentované práci. Prezentujícího autora práce označte hvězdičkou (*) za jménem. Uveďte oficiální název pracoviště, na kterém práce vznikla. Jsou-li autoři či školitelé z více pracovišť, uveďte za jménem autora číslo v horním indexu (1), odpovídající danému pracovišti.
Veškerý text je nutno napsat s použitím fontu Times New Roman 12, bez jakýchkoliv grafických úprav, tzn. bez užívání tučného písma, kurzívy apod. v nadpisu, jménech autorů a jejich adres (s výjimkou latinských názvů druhů zvířat či rostlin). Ve vlastním popisném textu abstraktu nedělejte odrážky na začátku odstavce, nedefinujte ani formát odstavců apod., je třeba používat stále stejný font. Řádkování 1, ručně zalomený řádek (hard return) používejte výhradně na konci odstavce. Grafická úprava včetně odlišení nadpisu, autorů a jejich adres bude provedena najednou až ve sborníku abstraktů.
Zařazení ilustrací do abstraktu je výjimečně možné, jejich plocha by však měla odpovídat ploše, kterou by zabíral text splňující limit počtu slov. Budou-li v abstraktu citace, uvádějte je ve zkrácené formě (příklad: Jing et al., 2009). Abstrakt je třeba předat v elektronické formě E-mailem ve formátu doc, docx či rtf (po domluvě případně i v jiném) do 28. 2. 2010.

Obecná doporučení pro autory abstraktu:
Je nutné, aby byl souhrnem nejdůležitějších aspektů práce vyjádřených zhuštěnou, ale srozumitelnou formou. Měl by začínat jasným uvedením cílů práce, nejlépe formulací hypotézy, která byla prací testována, uvést použité metody, dosažené výsledky a měl by být zakončen stručně formulovanými závěry, které by bylo vhodné uvést v samostatném odstavci. Abstrakt by měl být psán v minulém čase. Přítomný čas je možno použít v závěrech. S výjimkou obecně známých zkratek je třeba uvést termín nejdříve v plném znění a v závorce za ním dále používanou zkratku tohoto termínu.

1) Prezentace

 • K prezentaci je nutné připravit abstrakt.
 • Preferovaným jazykem konference je angličtina, lze však přednášet i v češtině či slovenštině (především pro studenty bakalářského a magisterského studia)
 • Na prezentaci práce má autor 15 minut.
 • Prezentace musí být spustitelná v programu PowerPoint, doporučujeme mít připravenou záložní verzi ve formátu pdf.
 • Přednášející je povinen předat prezentaci na CD nebo flash disku minimálně 20 minut před zahájením přednášek sekce, do které je zařazen.

Obecná doporučení pro autory prezentace:
Písmo na snímcích by nemělo být menší než Arial 18 b, v tabulkách a na obrázcích ne menší než Arial 14 b. Lépe viditelné je písmo nepatkové (např. Arial, Tahoma). Prezentace by měla být členěna na tyto hlavní části: úvod (teoretická část), materiál a metody, výsledky a diskuse, závěr (názvy jednotlivých částí nemusí být uváděny). První snímek musí obsahovat název práce a jméno autora, ve spodní části snímku by mělo být uvedeno i jméno a příjmení vedoucího práce a příp. konzultanta. Provedené experimenty by měly být popsány stručně, bez zbytečných detailů. Při prezentaci výsledků dejte přednost obrázkům, které jsou názornější. V tabulkách prezentujte jen údaje, které budete komentovat. Tabulky a obrázky nečíslujte. Vyhýbejte se používání zkratek, které nejsou všeobecně známé. Pokud zkratky potřebujete použít, alespoň jednou je vysvětlete (stačí v textu).

2) Poster

 • K posteru je nutné připravit abstrakt.
 • Preferovaným jazykem je angličtina, lze však prezentovat i v češtině či slovenštině (především pro studenty bakalářského a magisterského studia)
 • Rozměry: Preferujeme formát A0 (841 x 1189 mm) nebo B0 (1000 x 1414 mm). Jiný formát po dohodě.
 • Postery budou instalovat přednášející osobně, nejpozději před začátkem posterové sekce.

Postery bude možné vystavovat po celou dobu konání konference, v programu konference bude vyhrazena posterová sekce, kdy se autoři osobně dostaví ke svým posterům. Plocha, která bude pro autory k dispozici, je 1 m šířka x 1,5 m výška.

Obecná doporučení pro autory posteru:
Velikost písma na posteru by měla být asi 40 mm pro nadpis, 30 mm pro jména autorů a asi 25 mm pro adresu pracoviště. Ve vlastním textu posteru používejte písmo dostatečné velikosti (asi 26–40 b.). Lépe viditelné je písmo nepatkové (např. Arial, Tahoma). Poster by měl být členěn na tyto hlavní části: úvod (teoretická část), výsledky, diskuse a závěr. Pokud je to nutné, lze přidat části materiál, metody a literatura (názvy jednotlivých částí nemusí být uváděny). Poster musí obsahovat název práce a jméno autora, jméno a příjmení vedoucího práce a příp. konzultanta. Provedené experimenty by měly být popsány stručně, bez zbytečných detailů. Při prezentaci výsledků dejte přednost obrázkům, které jsou názornější. Vyhýbejte se používání zkratek, které nejsou všeobecně známé. Pokud zkratky potřebujete použít, alespoň jednou je vysvětlete (stačí v textu).

Ubytování

↑ Nahoru

Hotel GARNI, Vinařská - doporučené ubytování

Pro mimobrněnské účastníky je předběžně rezervován určitý počet lůžek v hotelu Garni Vinařská 5, 603 00 Brno od 7. 4. do 10. 4. 2010.

Účastníci si konečnou rezervaci zařizují a financují sami. Při potvrzování rezervace uveďte prosím, že jste účastníkem Studentské vědecké konference na MU 8.-9.4. a upřesněte počet nocí. Prosíme proveďte rezervaci co nejdříve z důvodů omezeného počtu pokojů, doporučujeme do 12. 3. 2010 !!!

http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39&lang=cz

Kontakt pro rezervaci:
Jana Vacková, tel: 549 49 2757 nebo 549 49 2705, e-mail: hotel@skm.muni.cz
online rezervace: http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=55&lang=cz

Ceník:
Sleva pro účastníky konference (hosté MU, držitelé ISIC karty)
Dvoulůžkový pokoj ... 980 Kč (včetně snídaně)
Třílůžkový pokoj ... 1500 Kč

Hotel Kounicova

Adresa:
Kounicova 50, 602 00 Brno

http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=42&lang=cz

Kontakt pro rezervaci:
Černá Vladimíra, tel 549 49 2718, e-mail: hotel.kounicova@skm.cz
Online rezervace: http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=55&lang=cz

Ceník:
Sleva pro účastníky konference (hosté MU, držitelé ISIC karty)
Dvoulůžkový pokoj ... 1400 Kč

Hotel Continental ***

Adresa:
Kounicova 6, 602 00 Brno

http://www.continentalbrno.cz

Kontakt pro rezervaci:
Telefon: 541 519 516, 541 212 806
Online rezervace: http://www.continentalbrno.cz/CZ/6

Ceník:
Jednolůžkový pokoj ... 1650 Kč (včetně snídaně)
Dvoulůžkový pokoj ... 2200 Kč (včetně snídaně)

GMO party

Party se bude konat 8. 4. 2010 ve večerních hodinách. Místo konání a další informace budou upřesněny později.


Mediální partneři